Mơ thấy sóng thần nói chung là điềm gì? Đánh số mấy?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.